Vít tự khoan đầu tròn 4 cạnh inox 304

  • Vít tự khoan đầu tròn 4 cạnh inox 304

Thông tin sản phẩm

Mã hàng
Xuất xứ
Tình trạng
Có hàng
Giá

Vít tự khoan đầu tròn 4 cạnh inox 304

Chất liệu: inox 304

Tiêu chuẩn: Global

Vít tự khoan đầu tròn 4 cạnh inox 304