Đồng hồ áp suất Dwyer 2000-500Pa

  • Đồng hồ áp suất Dwyer 2000-500Pa

Thông tin sản phẩm

Mã hàng
Dwyer 2000-500Pa
Xuất xứ
Liên hệ
Tình trạng
Có hàng
Giá
Liên hệ
Hotline: 0902 012 983
Liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin và giá tốt nhất.

Đồng hồ chênh áp Dwyer 2000

a. Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000-60PA

 
Dwyer Magnehelic : 2000-60PA Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Dwyer 2000-500pa • Dãy đo       : 0-60Pa
• Kích thước: 100mm
• Đo chênh áp dòng không khí
• Hiến thị cột áp Quạt
• Theo dõi tình trạng Lọc Filter
• Xuất xứ          : USA
• Giá  : Liên hệ

 

b. Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000-300PA

 
Dwyer Magnehelic : 2000-300PA Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Dwyer 2000-500pa • Dãy đo       : 0-300Pa
• Kích thước: 100mm
• Đo chênh áp dòng không khí
• Hiến thị cột áp Quạt
• Theo dõi tình trạng Lọc Filter
• Xuất xứ : USA
• Giá : Liên hệ

c. Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000-500PA

 
Dwyer Magnehelic : 2000-500PA Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Dwyer 2000-500pa • Dãy đo       : 0-500Pa
• Kích thước: 100mm
• Đo chênh áp dòng không khí
• Hiến thị cột áp Quạt
• Theo dõi tình trạng Lọc Filter
• Xuất xứ : USA
• Giá : Liên hệ

d. Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000-750PA

 
Dwyer Magnehelic : 2000-750PA Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Dwyer 2000-500pa • Dãy đo       : 0-750Pa
• Kích thước: 100mm
• Đo chênh áp dòng không khí
• Hiến thị cột áp Quạt
• Theo dõi tình trạng Lọc Filter
• Xuất xứ : USA
• Giá : Liên hệ

e. Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000-1000PA

 
Dwyer Magnehelic : 2000-1000PA Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Dwyer 2000-500pa • Dãy đo       : 0-1000Pa
• Kích thước: 100mm
• Đo chênh áp dòng không khí
• Hiến thị cột áp Quạt
• Theo dõi tình trạng Lọc Filter
• Xuất xứ : USA
• Giá : Liên hệ

f. Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000-1KPA

 
Dwyer Magnehelic : 2000-1KPA Thông số kỹ thuật
Đồng hồ Dwyer 2000-500pa • Dãy đo       : 0-1KPa
• Kích thước: 100mm
• Đo chênh áp dòng không khí
• Hiến thị cột áp Quạt
• Theo dõi tình trạng Lọc Filter
• Xuất xứ : USA
• Giá : Liên hệ

 

Đồng hồ áp suất Dwyer 2000-500Pa

Đồng hồ áp suất Dwyer 2000-500Pa