Bulong đầu bằng 4 cạnh đen

  • Bulong đầu bằng 4 cạnh đen

Thông tin sản phẩm

Mã hàng
Xuất xứ
Tình trạng
Có hàng
Giá

Bulong đầu bằng 4 cạnh đen

Chất liệu: thép carbon

Tiêu chuẩn: Global

Bulong đầu bằng 4 cạnh đen